Khảo Sát Về Sự Hài Lòng Về Lớp Học Tiếng ANh

Gửi Đánh Giá

Lớp Nối Mi
Lớp Nails Salon
Lớp Nails Đắp Bột
Lớp Phun Xăm
Lớp Hairstroke
Rất hài lòng
Hài Lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Anh/chị đến từ lớp học nào?
Đánh giá về sự hài lòng của anh/chị